gen_2501.1.gif
Status 2002 - SA 2004 - NZ 2005 - NZ 2007 - BW 2009 - TZ e-mail me

Day 2 Upcot Stream

7 NZ 030704 Jaktdag 2 Upcot Stream.jpg

Where the goats live. Binoculars are essential for the result of the hunt.

Toppen på åsryggen jeg gikk opp. Kikkerten ble brukt flittig!

 


Throphy picture Goat number 3

8 NZ 030704 Jaktdag 2 Trofebilde.jpg

Something was obviously wrong with the horns on this one..

Denne geita var ikke som andre geiter, skulle det vise seg..


A closer look

9 NZ 030704 Jaktdag 2 Ett av dagens to nedlagte vilt.jpg

One of the horns was growing back where it came from..

Det ene hornet vokste tilbake inn i hodeskallen..


Day 3 Upcot Stream 3 Goats

10 NZ 040704 Jaktdag 3 Upcot Stream dalside.jpg

The third day I had a river stalk up the Upcot Stream.

Tredje dagen følgte jeg elva innover og brukte kikkerten flittig i fjellsidene innover i dalen.


[ First ] [ Prev ] [ Next ] [ Last ]